ไพ่ดัมมี่


วิธีการเล่นดัมมี่


ดัมมี่ไทย ออนไลน์

เป้าหมาย คือ การเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด โดยการเล่นจะต้องพยายามเรียงไพ่เป็นชุด ๆ
อย่างน้อยชุดละสามใบ คือ จัดตอง ในเกมดัมมี่นี้ลำดับไพ่คือ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A
เวลาทิ้งไพ่ลงบนกองกลาง ให้จัดเรียงเป็นแถวเพื่อให้สามารถเห็นไพ่แต่ละใบที่ทิ้งลงมาตามลำดับ
เมื่อเกมเริ่มขึ้น ระบบจะทำการสุ่มแจกไพ่ให้กับผู้เล่น ไพ่ที่เหลือคือ กองจั่ว
และจะมีไพ่ 1ใบอยู่ที่กองกลางเรียกว่า ไพ่หัว (จะมีสัญลักษณ์มงกุฎอยู่ข้างหน้าไพ่)
เริ่มจากผู้เล่นคนแรกจะต้อง จั่วไพ่ จาก กองจั่ว 1ใบ และ ทิ้งไพ่ 1ใบ ลงใน กองกลาง
เมื่อถึงตาผู้เล่นคนถัดมา ผู้เล่นเลือกว่าจะจั่วจาก กองจั่ว หรือเก็บไพ่จาก กองกลาง
จากนั้นจึง ทิ้งไพ่หนึ่งใบโดยวางเรียงต่อจากไพ่กองกลางสำหรับผู้เล่นคนถัดมา
และวนไปจนกระทั่งผู้เล่นคนหนึ่งคนใด น็อคหรือจบเกม

วิธีเกิดไพ่ดัมมี่


ดัมมี่ไทย ออนไลน์

1. คลิกเลือกไพ่ที่ต้องการจะเกิด (คลิกไพ่ J ข้าวหลามตัด เพื่อเรียงชุดไพ่ 10, Q ข้าวหลามตัดบนมือ)

ดัมมี่ไทย ออนไลน์

2. คลิกเลือกไพ่ที่ต้องการลงอย่างน้อย 3 ใบ ( J Q K ข้าวหลามตัด ) แล้วกดปุ่ม "เกิด"

ดัมมี่ไทย ออนไลน์

3.เมื่อเกิดชุดไพ่แล้ว เลือกไพ่ในมือเมื่อทิ้งได้เลยครับ


วิธีเกิดไพ่ดัมมี่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดได้จั่วไพ่ หรือเก็บไพ่จากกองกลางแล้ว และจัดเข้าชุดหรือ "ฝาก" ได้ครบหมด
จะต้องเหลือไพ่ในมืออีกเพียงใบเดียว ถือว่าผู้เล่นผู้นั้น "น็อค" ผู้เล่นจะเปิดไพ่ในมือลงทั้งหมด และคว่ำไพ่ใบสุดท้าย
หากไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถน็อคได้เลย จนกระทั่งไพ่หมดจากกองจั่วแล้ว คือผู้เล่นจั่วไพ่ใบสุดท้าย
และทิ้งไพ่ใบหนึ่งลงบนกองกลาง และผู้เล่นคนถัดมาไม่สามารถเก็บไพ่จากกองกลางเพื่อน็อคได้ จะถือว่าจบเกมเช่น

ดัมมี่ไทย ออนไลน์

ฝาก 7♠ 8♠ จากกอง แล้วปิดด้วย2♥ เพื่อ น็อค

ดัมมี่ไทย ออนไลน์

วิธีการนับคะแนนไพ่ดัมมี่


คะแนนหรือแต้มที่ได้ ขึ้นอยู่กับทำการลงไพ่ต่างๆ โดยไพ่แต่ละใบจะมีคะแนนซึ่งละต่างกันไป

รายละเอียดดังนี้

ดัมมี่ไทย ออนไลน์

มื่อมีคน น็อค หรือ เกมจบ ไพ่ที่อยู่บนมือ จะเป็นคะแนนติด ลบ แทน

คะแนนพิเศษต่างๆ
เกิดหัว      +50 คะแนน
น็อค      +50 คะแนน
น็อดมืด      +50 คะแนน X2
น็อคสี      +50 คะแนน X2
น็อคมืดสี      +50 คะแนน X4
ทิ้งม      -50 คะแนน
ทิ้งปี้หัว      -50 คะแนน
ทิ้งเต็ม      -50 คะแนนไพ่สเปโตคืออะไร


ดัมมี่ไทย ออนไลน์

ไพ่สเปโต คือ ไพ่พิเศษซึ่งมีคะแนน 50 แต้มคือ 2♣ และ Q♠

ไพ่ใบที่ใช้ "น็อค" ก็ถือว่ามีคะแนน 50 แต้มเช่นกัน
ผู้เล่นจะได้แต้มเฉพาะจากไพ่ที่ได้วางหงายขึ้นบนโต๊แล้วเท่านั้น ไพ่ที่เหลืออยู่ในมือ
ไม่ว่าจะเข้าชุดแล้วหรือเป็นใบฝากหรือไม่ก็ตาม จะต้องถูกติดลบ