ไพ่แคง


ไพ่แคงคืออะไร


ไพ่แคงไทย ออนไลน์

ไพ่แคงนั้นคือ การพนันชนิดหนึ่ง ที่ใช้ไพ่ 1 สำรับ เป็นอุปกรณ์ในการเล่น มีจำนวนสมาชิกผู้เล่นประมาณ 2-6 คน เวลาที่ใช้ ไม่เกิน 15 นาที ต่อเกม แล้วแต่กติกาของแต่ละวงที่ตั้งขึ้น ส่วนขั้นตอนการเล่น ก็คือ จะมีผู้เล่น 1 คน ทำหน้าที่แจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ คนละ 5 ใบ และเมื่อทุกคนดูไพ่ในมือแล้ว หากถึงรอบที่ท่านจะต้องเล่น ก็ดูไพ่ของตัวเอง ว่าแต้มน้อยไหมถ้ามีแต้มน้อย และ คิดว่าสามารถแคงได้ ก็พูดคำว่า “แคง” แล้วเปิดไพ่ออกมาวาง บนโต๊ะเลย จากนั้น ผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็จะเปิดไพ่ตามท่าน ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบไพ่ของทุกคนในวงแล้วไพ่ของท่านมี แต้มน้อยที่สุดจริง ๆ ท่านก็จะเป็นผู้ชนะ และได้เงินกองกลางไปทั้งหมดแต่ถ้า เปิดไพ่แล้วมีผู้เล่นคนอื่นแต้มต่ำกว่า ท่านก็ต้องเสียเงินให้ผู้เล่นที่มีแต้มต่ำกว่าและจะต้องเสียเงิน เท่ากับจำนวนเงินที่อยู่ในกองกลางนั่นเอง


ไพ่แคงไพ่แคงไทย ออนไลน์

แข่งขันกับผู้เล่นอื่นทำให้ไพ่ในมือเหลือคะแนนน้อยที่สุด และแคงเพื่อชนะ

ในแต่ละเทิร์นของผู้เล่น จะต้องจั่วไพ่ 1 ใบ และเหลือทิ้งไพ่ 1 ใบ หรือไหลไพ่ หรือแคงไพ่อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอันจบเทิร์น


แต้มไพ่แคง


ไพ่แคงไทย ออนไลน์

หากเกิดความไม่ปกติใดๆ การเล่นและการจ่ายจะถือเป็นโมฆะการกระทำของผู้เล่น


ไพ่แคงไทย ออนไลน์

จั่วไพ่จากกองกลาง 1 ใบเข้ามือ

ไพ่แคงไทย ออนไลน์

การประกาศเปิดไพ่เพื่อนับคะแนนหาผู้ชนะแคงสามารถใช้ได้เฉพาะ
เมื่อคุณมีคะเเนน 29 หรือต่ำกว่า

ไพ่แคงไทย ออนไลน์

ความสามารถพิเศษของ “ไพ่แคง” ผู้เล่นจะต้องใช้ปุ่มทำไหล
เพื่อทิ้งไพ่ที่มีระดับเท่ากับไพ่ที่ผู้เล่นก่อนหน้าทิ้งไป
โดยไม่ต้องจั่วไพ่ในตาของตัวเอง

ไพ่แคงไทย ออนไลน์

หลังจากจั่วไพ่แล้ว ผู้เล่นจะต้องเลือกทิ้งไพ่ 1 ใบ
หรือไพ่ที่เหมือนกันและจบเทิร์น


กติกาไพ่แคง


การคิดคะแนนจะคำนวณจากไพ่ที่ผู้เล่นถืออยู่เท่านั้น หลังจากการแคง
ผู้เล่นที่มีคะแนนไพ่ในมือน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ หรือในกรณีที่ไม่มีคนแคง
ระบบจะเปิดไพ่ผู้เล่นอัตโนมัติ และหาผู้ชนะ

ไพ่แคงไทย ออนไลน์
ไพ่แคงไทย ออนไลน์
วิธีชนะ


ผู้เล่นที่มีคะแนนไพ่ในมือน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

หากมีผู้เล่นมากกว่า 1 คนที่มีคะแนนต่ำที่สุด
-เทียบไพ่ที่ต่ำที่สุด
-หากไพ่ต่ำที่สุดเหมือนกัน ให้เทียบดอกที่ต่ำที่สุด
-คะแนนและดอกที่น้อยที่สุดชนะ ♣️ < ♦️ < ♥️ < ♠️

ไพ่แคงไทย ออนไลน์
ไพ่แคงไทย ออนไลน์
ไพ่แคงไทย ออนไลน์

การเรียงระดับ >> สูงสุดไปน้อยสุด
A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2
หากผู้เล่นมีไพ่ในมือระดับที่เท่ากัน

ไพ่แคงไทย ออนไลน์

ผู้เล่นจะต้องมียอดคงเหลือขั้นต่ำ 10 เท่า ของวงเงินเดิมพัน
โดยระบบเกมจะทำการแบ่งส่วนของ ยอดเงินคงเหลือของผู้เล่นโดยอัตโนมัติ
เมื่อผู้เล่นวางเดิมพัน เพื่อให้คะแน่ใจว่าผู้เล่นมียอดคงเหลือเพียงพอ

ตัวอย่าง (5 คน)

ไพ่แคงไทย ออนไลน์